Företaget

McDugald Hörnquist International

 

 

 

 

MHI är en internationell konsultverksamhet byggt kring idén att kommunikation spelar en nyckelroll i affärslivet. Din framgång i affärslivet och ditt privata liv är till stor del beroende på din förmåga att kommunicera med andra. Att kunna uttrycka dig väl är nyckeln till att främja dina personliga- och affärsrelationer, oavsett om det handlar om känslor och åsikter, eller fakta och siffror. Mycket kan bli fel i översättningen mellan olika språk eller även mellan olika fackområden. MHI hjälper dig överskrida sådana gränser så att du lätt kan göra dig förstådd.

 

Din användning av ord speglar vem du är.

·                Dina årsrapporter presenterar för dina investerare och omvärlden i stort vad ditt företag gör, vad ni har uppnått och vart ni är på väg.

·                Dina pressreleaser kan tjäna till att skapa en våg av gensvar på marknaden.

·                Ditt marknadsmaterial kan locka kunder till dig och din allmänna presentation definierar en image av vad ditt företag betyder för just dem.

·                Tekniska manualer och juridiska avtal skapar förväntningar på dina produkter och hur de kan användas.

·                Intern kommunikation är av strategisk betydelse i hur det kan påverka kvalitén i projektresultaten och företagets allmänna framsteg.

 

Olika sorters gränser kan hindra kommunikationen i alla dessa medier. De regionala gränserna av språk och kultur är speciellt svåra att överskrida. Att mycket kan gå förlorat i översättning är ett faktum som ofta märks i denna tid av globalisering. Idag omfattar den engelskspråkiga världen de mest lukrativa marknaderna för flera produkter och tjänster, och många företag från resten av världen strävar efter en ingångsport till dessa marknader. Samtidigt har det engelska språket blivit det internationella mediet för kommunikation mellan folk som talar ett annat språk. Tyvärr har denna internationalisering av engelskan gjort det svårare för många att se fel i deras engelska. Dessutom litar många på anställda som inte har engelska som modersmål. Denna aspekt av produkt- eller tjänstepaketering bör inte och kan inte ses som oväsentlig eftersom hur man uppfattas på marknaden beror mycket på om man använder de rätta orden.

 

Därtill kommer gränserna mellan fackområden. Alla vi som har jobbat inom affärslivet eller på universitet har någon gång upplevt hur folk från olika bakgrunder kan ”tala förbi varandra”. Vad en ingenjör menar med ett visst ord eller begrepp kan betyda något helt annat för affärsmanen eller marknadsföraren. Det samma kan sägas om kunder och leverantörer. På något sätt måste vi alla hitta en mellangrund och gemensam terminologi som både vi och vår publik förstår. Annars måste vi översätta vår kunskap och den information som vi vill framföra till ord som publiken begriper.

 

MHI:s grundare, Eric Gannon Hörnquist, började bygga grunden till företaget 2002 och företaget registrerats i första kvartalet av 2003. Värdet av MHI ligger i Erics avsevärd interdisciplinära och internationella erfarenhet och utbildning. MHI kan erbjuda dig:

 

·     Engelsk marknadsföring & kommunikation

·     Språkutbildning

·     Tillgång till en erfaren teknisk skribent

·     Internationell affärskonsultation

·     Översättningar

 

 

För mer information om Erics kvalifikationer klicka in på Kvalifikationer ovan.

www.mhi.se

 

Klicka här för utskriftsversion.